Ryhmäajo-ohje

· Ryhmässä ajaminen on motoristeille yleinen ja varsin mukava tapa tehdä matkaa. Jotta ajaminen olisi turvallista ja nautittavaa, se edellyttää ryhmässä liikkuvilta muutamien perusasioiden ymmärtämistä ja noudattamista. Tämä ohje on laadittu selkeyttämään ryhmäajon periaatteita ja se perustuu Liikenneturvan laatimaan ryhmäajo-ohjeeseen.

· Pääsääntö: Ryhmä ei ole yksittäinen ajoneuvo, vaan jokaisen velvollisuus on noudattaa liikennesääntöjä ja tieliikenneasetuksia. Näitä ovat mm. liikennevalojen noudattaminen, nopeusrajoitukset, väistämisvelvollisuudet, jne.

Tankkaaminen

· Tule aina kokoontumispaikalle tankki täynnä. Näin ryhmä pääsee suunnitellusti liikkeelle ja tankkausrytmistä päästään heti kiinni.

· Ryhmä tankkaa pienitankkisimman rytmillä. Pääsääntö on: JOS YKSI TANKKAA, NIIN KAIKKI TANKKAA. Rytmin pitää säilyä.

Ryhmäajo

· Ryhmittyminen tehdään niin, että vetäjä ajaa lähellä keskiviivaa ja seuraava lähellä reunaviivaa. Koko joukko siis ryhmittyy niin, että joka toinen ajaa kaistan vasemmassa ja joka toinen oikeassa laidassa (=vetoketju-muodostelma). Siis tavallaan kahdessa jonossa. Näin joukko näkyy edessä tulijoille, koska koko kaista on käytössä.

· Kokemattomammat kuskit ja hitaammasta ajosta pitävät ryhmittyvät heti vetäjän taakse.

· Jos joku poistuu muodostelmasta, paikka täytetään siten, että jokainen poistujan perässä ajava vaihtaa kaistanpuolikasta muodostelman syntyessä näin uudelleen (HUOM! tarkista ensin peilistä, että perässä ajava ei ole liian lähellä).

· Vältä nopeita kiihdytyksiä ja jarrutuksia.

· Ohitukset tehdään aina yksi pyörä kerrallaan. Kun olet ohittanut, pidä huoli siitä, että takanasi ohittavalle moottoripyörälle jää tilaa palata omalle kaistalle ohitettavan eteen. Ohitukset tehdään reippaasti mutta turvallisesti.

· Letkassa pitää tarkkailla koko ajan taustapeiliä. Usein autot lähtevät ohittamaan meitä ja silloin on vaara tarjolla. Autot päästetään suosiolla ohi antamalla tietä! TARKKAILE TAAKSE!!!

· Letkassa EI OHITETA TOISTA LETKASSA OLEVAA!!! Eikä maantieajossa ajeta edes toisen vierelle, vaan jokaiselle on annettava mahdollisuus sivusuunnassa väistöliikkeeseen koko ajokaistan leveydeltä (esim. jalankulkijat ja pyöräilijät). Jos sinulle tulee välttämätön tarve päästä eteen, ohita koko letka vasenta kaistaa käyttäen. Jos haluat päästää toisen eteesi, tee aikeesi selväksi käsimerkein ja siirtymällä selkeästi oikealle. Ohittamattomuus on kuitenkin pääsääntö.

· Jokainen on vastuussa siitä, että näkee taustapeilistään takana ajavan. Jos letka katkeaa, pysähdy ja odota, että se taas kokoontuu. Letkan saa pysähtymään siis niin, että itse pysähtyy ja tämä sääntö pysäyttää kaikki melko pian.

· Liikennevaloissa ryhmä kerääntyy aina kaksi rinnakkain, jotta emme veisi liian suurta tilaa.

· Risteyksissä ja liikennevaloissa täytyy aina varmistua siitä, että takana tulija pääsee läpi tai kääntyy oikeaan suuntaan. Erikseen voidaan sopia se, joka jää risteykseen osoittamaan jäljessä tulijoille oikean suunnan. Pääsääntöisesti edellä ajava huolehtii takana tulevasta.

· Ryhmän johtaja huolehtii myös siitä, että jokaisella ajelulla on nimetty peränpitäjä. Peränpitäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että kaikki mukanaolijat pääsevät perille, eikä ketään jätetä tienposkeen. Erittäin suositeltavaa on puhelinyhteys ryhmän johtajan ja peränpitäjän välillä.

Tauot

· Tauolla käyttäydymme omina itsenämme, eli kuin herrasmiehet ja -naiset. Tankkaus ripeästi, siirrytään aina heti sivuun, kun tankki on täynnä. Kahvittelut ja muut itsensä tankkaukset tehdään käytettävissä olevan ajan puitteissa ja ajatellen sitä, että koko ryhmä pääsee liikkeelle, kun viimeinen lähtee.

Muistakaa, että me kaikki edustamme hyvää motoristikulttuuria!